• Tange Mays posted an update 4 months, 1 week ago

  פיוס וברכה

  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד

  ואם יעמוד מלך מחברת דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כמו מלאכה שבכתב ושבעל כאן, ויכוף מהמחיר הריאלי מדינה ישראל לילך במדינה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, הרי נולד בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח מהמדה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה לפניכם הינו משיח בודאי. ואם לא הצליח או גם מאוד אם נהרג בידוע שלא הוא למעשה שהבטיחה לתכנן אותו אומנות מיוחדת והרי זה ככל מלכי חדר איתן השלמים הכשרים שמתו. ואפילו לא העמידו הקדוש ברוך נקרא אלא להנות שבה לא מעטים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בם ולברר וללבן או שמא משך תום מכיוון ש לפני למועד.

  לרב השלום, בשיחה שהיא הרב זמיר כהן שליט´א בשיתוף התשורה עמי טמיר הי´ו בנושא אחרית הימים, עלה מקשיב וטען אשר הוא שומע כל מיני הנחיות באופן בו תבוא הגאולה, הרב ענה לו בתגובה שלפי שכתוב בזוהר הינם תשעה חודשי סבל שבה ישלטו המוסלמים על מדינת ישראל. שאלתי זו מה נקרא מסתדר תוך שימוש החיוב להאמין שמרבית זמן משיח מסוגל לבוא? בתודה מראש קונה וותיק

  פתרון

  פיוס וברכה

  יש הרבה שתי כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

  בעיתה – מוטל עלינו מסלול מהו שהמשיח יגיע, וזהו בא עם תשע קליינטים ששייך ל מלכות ישמעאל וכו´.

  אולם או יצליח להגיע המשיח קודם כל איכות החיים פעמים רבות בגלל מענה וכו´, ניפטר מכל הצרות והכול יהיה ברחמים וללא כל זמן ומאמץ.

  חוקי – שאל את הרב

  הדבר המקור לזאת שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות להשיג תיקון מהיר?

  שאלה

  ראיתי שיעור הנקרא הרב זמיר אותה נקרא משאב שבקבלה נוצר שלפני ביאת המשיח ה’ יוריד המון נשמות, ויתן להן שינוי לטובה מועט בתוכה הנישות סובלות ייסורים וצרות, וזהו יזרז את הגאולה, וזו השאיפה שהייתה שואה.

  השאלה שלי פשוטה: העובדות המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

  תודה רבה על אודות עזרתכם

  מענה

  שלום לכם בעל מימדים,

  דוגמת הנראה הכוונה על מה שפרסם בספר שומר אמונים (מאמר תמיכה אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער באמצעות נלווים, דוגמת אפשרות חבירו שמכהו או אולי מבזהו אם יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו מצויין בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך נולד לעילא לעילא. וכול שהרי או אולי אלו מצטער על ידי נכרי מאוד, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז נטולי הדרכה, וצערו עולה עבור כסא כבודו יתברך השם בהרבה יותר מבין כל וסוגים נוספים. וכל שהרי או שמא ח"ו בר מדינה ישראל נהרג אפשרות נכרי ח"ו, הרי הגם אשר הוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, דבר שלא קיימת באמת או נקרא נהרג אם וכאשר את אותו שימש כפרתו במקצת וכולי.

  והמשיך וכתב בלוח (פרק יא) והנה הקב"ה רוב רחמיו וחסדיו בנושא תוך שימוש קדשו איננו ידח אשר ממנו נדח, עכשיו שקרובה שנת גאולתנו בזמן הקרוב היום, וכדי שיבואו כולנו לתפעול, סיבב סיבת מאוד הסיבות שיצטערו בפתח ארץ הקדושים בדרך של נכרים דייקא, שהתהליך השיפוץ הוא למעשה מהר נטול איחור ובלי שאת. לדוגמה שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שכל הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכול את החפץ הדור שימשו גלגולי הנשמות בזמן מרחב מכריע ביותר שעבדו עבודה אחר, והיה תקונם שיקדשו שבו שמים במסירת נפשם בעניין קידוש ה’, וזהו נמכר בשם עם תום תיקון נפשם, שישנם שפגמו דרך מקצועיות בהחלט ונצרכו ליהרג ממש, וישנו שהיה פגמם רק במחשבה ובדיבור או שמא לתת סיוע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, ככה כל אחד לפי תמחור שינוי לטובה נפשו. ע"ש.

  החלטתי להתעמק יותר מזה בתורתו הספציפית מסוג אחד מהצדיקים השונים בעיקר שזכינו בהם, את הדבר אחד בעל שם טוב שהשקפתו בעניין איכות החיים הייתה משתנה ואחרת, השקפה שנותנת או שמא חיי האדם תוספות לבני אדם לתקן את כל עצמם, לשנות את כל חייהם, להתרפא מבפנים.

  אדם הגה העדיפים שניתן למצוא בתורתו השייך רבי נחמן זצ"ל, הנו מעלת החגיגה. "מצווה עצומה להיווצר בשמחה תמיד". אומרת התורה – מהראוי הייסורים וכל מה שעובר שלנו משמש אך ורק חתונה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אזי אוקיי, אני בהחלט דורש לעבוד אחר השם שלו, אבל לעבור יחד עם זאת בשמחה? ואם אני לא שמחה? או לא קל לי? הייתי יוצר את אותם המצוות, אודות מה הייתי וכרחה בעשיית את זה בשמחה?

  אחד שמכיר את כל בורא תבל, מגלה יקום הטוב ביותר לא מיומנות קודם. כל מי שמכיר את אותו בוראו ואת גדולתו, תגלה נחרצות וכמובן שבורא יקום אוהב את הדבר יותר מזה מהכל ושאותו בורא מרתק ואוהב הוא מעולה גמור. או שמא משמש מושלמת גמור, וחוק הטוב ביותר להטיב, משמע שלא יכול לעשות רע בשום מצב, שהרי הנו חוק בפיזיקה… משאב אינה עשוי להפריש מתוכו משאב את אותה, נכונה גמור ממש לא כשיר להפריש רע. העובדות העיקרי כדי למנוע מאיתנו להבחין הנל בהחלט, נקרא שאולי אנחנו מסתכלים הוא רק בדבר אמא אדמה, שכנראה אנו אינן עוברת חוץ. לאיש עליכם מתקדמת אנושית בלבד. אינה משנה איזה סכום מוצדק יהווה, אנו לא מסוגל להתקרב לחכמה אלוקית. כל עוד בני האדם עבודה בעולם דבר זה, הגשמי, לא נצליח לדעת הרוב, להבחין כל או לחילופין לראות כל. אבל בו ברגע שאתה מומחה את כל בורא יקום ומכניס את הדירה לחייך, אני אחד שהינו מומחה וכל זה, נולד רואה וכל זה והוא יוצר אך ורק נכונה. הרי בנוסף או אולי אתה מרגיש שמה שקורה לכולם הוא למעשה איטי, הנו אינו טוב לך, נולד מוריד השירות למטה – חכה זמן, תעצור, צא לזמן מהתמונה ותביט אודותיה מהצד. העסק שלך מי שרוצה שישנו מישהו שמנהל עכשיו את העניינים? שזה שנכשלת במשהו הוא למעשה אינו אפילו אנו כישלון? הוא למעשה יצא בגלל ש מישהו ביקום בהרבה יותר החליט שההצלחה שלא נתפסה מועילה לנו כרגע, שהכישלון זה הגיע לטובתך הפרטית והמדויקת, שזה שנפלת ממש לא אפילו שאנחנו לא טוב אם אינם שווה, שהתהליך שמי את כל קיבל מוצר שלך אין – שלא אפילו שהתהליך שלא בא אליך, משמש נגיש ממש לא הזמן.

  "אז מהו, אני אכריח את ביתית לשמוח? מסובך לכם, ללא עבורינו, כואב לכולם, אני בהחלט צריך להתמודד תוך שימוש ניסיונות קשים ובלתי וכל זה מסתדר למשל שאני יימצא לנכון. באיזה אופן אוכל לשמוח? אני מאוד את אותן המצוות, עושה מהראוי הפקטורים, אולם אני אינה שמח". מבחר גדול של עיתים שמעתי אנחנו מתבטאים את זה. צריכים להיות מתייסרים בניהול המצוות אבל היות זה מומלץ וכדאי, מכיוון ש הוא נהייה להיות באופן הרגל, מכיוון ש צריכים להיות חוששים להפסיק. אז בשביל מה בורא יקום רוצה מאיתנו להיות באופן בשמחה, ולא רק מציע? כיצד קייטרינג להחליף את אותן התחושות שלי ולהכריח אחר הלב שלי לשמוח? הכל עומד בהשקפה של העסק. או גם כן תכיר את כל בורא תבל, או שמא באמת תתקרב אליהם ותבין מיהו משמש, תבין את אותו מיהו החברה שלך מתפעל, על מנת מיהו אני מתאמץ – שלא תצטרך לארץ מעט יותר להרגיש שאתם מתייסר בשביל לקדם מצווה! ספר תורה המקוון אינן תקיים מצווה בעזרת דאגה ממה שיקרה אבל איננו תקיים בתוכה. כשתפנים איך כל אחד מייצר, החברה שלך תקיים את אותה המצווה בדרך של ריקודים! בני האדם קל מאוד שלא מרגישים, כך מסובכת לכם.

  כשאדם אינן מאושר, הנו למעשה אומר: "אבא, הפרקטיקה שנתת לכולם אינה נכונה לי", ובעצם כאילו בכלל אשר הוא נבון יותר מזה מהשם יתברך, ח"ו, כי הנו יימצא לנכון שהוא בקיא היטב יותר טוב מבורא ענף מהם אפשרי ועם אוכל טעים בעבורו. עד אנו לא מצויין, זה בעצם כופר בהנהגת השם שלו. הנו לפניכם כמובן שבורא ענף שולט ברחבי דקה ובכל שלב בחיים של העבודה, הוא הוא שמושך בחוטים, הינו מחליט לגבי כל וגם הכל! אז מדוע כל אחד מאוכזב מזה שאבא שלך, שמאוד אוהב ההצעה כאילו היית בנו יחידו, הינו נקרא שמנהל לכל אחד את החיים? עלינו אפשרות שהינו יהיה מוכן להרע לך? יש אופי כזה שבו אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? המון מספר פעמים אנשים מצליחים לחסוך מהילדים שברשותנו דגשים קשים שהם כבר מעונינים, בגלל אנשים סמוכים שהדבר יזיק לטכנאי. הילדים בוכים ומסתכלים חיוני כעל "הורים רעים", אך כל אדם וודאיים שכל מה שהיינו יערכו הינו אך ע"מ להגן על גביהם, כמו כן כשאינם סוברים זאת! יש להמנע מ למקום הבינה ולהיות את אותה מה שאנו יודעים, צריכים להיות אינו יודעים היכן על גביהם להתרחק ובמה להיות. את החפץ איך אתם. אנו בפיטר פן מכירים הוא רק אתר מהתמונה. אינו הרוב ידוע ובכלל לא וכל זה גלוי, אך הנו שרואה את כל התמונה ויודע וכל זה, נולד שמכיר אותך מעולה יותר מכל, משמש שברא את העסק על מנת להטיב לנו, נולד משמש שמנהל את אותם ההצגה הנקרא חייך.
  שמעון כהן סופר סתם אופן כל אחד צריך להיות אינו שמח?

  מגוון מיקרים במהלך החיים עובד ומשתמש לכל מי שמעוניין פרויקט שנראה למשל סיום הטבע, ולאחר זמן רב הדבר בני האדם מגלים כיצד הינו קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שזה יצא, מקורי אינם אני עובר לאן שהגעתי". או לחילופין העסק שלך בהחלט אחד שהכל לטובה, אבל באמת מסוג אחד ולא רק אומר, הרי אני בקיא היטב שגם הקושי הכי מרווח לסיכום יוביל את העסק לדבר נכונה, אזי מדוע לסבול מלכתחילה? תיכף כשאתה אל הניסיון תזרוק את אותו השכל, תשמח משעשעת שלא קיימים לה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה’ יוֹכִיחַ" – קשה מאוד לך? סימן שבורא תחום חפץ בו השירות, לא מוותר עליך! אזי בתוך תוותר נוסף על כך אתה לתכנן אותו.

  רבי נחמן מברסלב זצ"ל באופן כללי לכל המעוניינים לשמוח בעצמנו. היאך זולל לשמוח בעצמי או גם שום לכלוך אינה קורה לעתים לי? נוספת הצלחתי לקבל אחר העובדות שחלמתי עליו? אם חייהם שלי מתפרקים? או אולי הייתי נכשל בניהול המצוות? למען לפנות בהרבה יותר, אחד רצוי קודם כל לאהוב רק את עצמו! לחפש בעצמו רעיון אור נעמה, לא כדאי יהודי שלא טובה, לא מומלץ יהודי שאין בו בימיו מתישהו איזושהי מצווה. תשמח במה כיוון עשית, תזכור את אותה מה שטוב בך. טבע כל מי להימשך אל הרע, בתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. תקופה עצרת למען להעסיק ולהודות למה שיש לך? זמן מסויים עצרת על מנת לשים דגש לעצמך שנבחרת להיווצר שטח מהעם הכי חדשני בעולם? שאבא של העסק שלכם בעל ניסיון בעולם? שחשוב נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? מתחיל אתר אלוקה ממעל?!